Kockelbergh Disclaimer

[DISCLAIMER] De informatie, verzonden met dit e-mailbericht, en de eventuele toegevoegde bestanden, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Zij kunnen vertrouwelijk zijn en/of beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u dit e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen. Holding Kockelbergh NV is niet aansprakelijk voor mogelijk onjuiste of onvolledige info in dit bericht. Deze e-mail houdt derhalve geen verbintenis in van Holding Kockelbergh NV, tenzij die uitdrukkelijk bevestigd wordt door een geschreven en gehandtekend document. Geen enkele e-mailcommunicatie kan aangewend worden om een eventuele aansprakelijkheid aan te wenden. Alle mededelingen, informatie en/of uitwisseling worden u gericht onder voorbehoud van alle recht en zonder nadelige erkentenis.